Címlap

A PÁLYAORIENTÁCIÓ CÉLJA


A pályaorientáció célja az egyéni képesség, készség, érdeklődési területek, személyiség-vonások, értékek meghatározása, valamint az egyéni akciótervek kidolgozása a tovább-tanulásra vonatkozóan.

Célunk, hogy a diákok ismerjék meg azokat a foglalkozásokat, pályákat, amelyek képesség- és érdeklődésprofiljukhoz legjobban kapcsolódnak
A csoportos pályaorientáció azzal az előnnyel is jár, hogy az egyén sok segítséget kaphat a csoporttól az önismeret mélyítésében.

Pályaválasztáskor fontos tudatosítanunk, hogy az életpálya-építés nem egyszeri döntés eredménye, hanem a folyamatos lehetőségek felismerése, az azokhoz való alkalmazkodás elsajátítása.